Clockwork princess (Mechanická princezna) - 1. kapitola / 3. část

7. května 2013 v 23:50 | Anéž a Kuba |  Clockwork Princess(Mechanická princezna)
Takže, poslední část 1. kapitoly je tu. Hezké čtení!:) Přejou Kuba a Anéž.Udělal krok vpřed. "Co kdyby jsem se vás zeptal."
"Gideone!" Byl to Henry, který stál ve dveřích, bez dechu, a měl na sobě jednu ze svých děsivých oranžovo-zelených pruhovaných vest. "Tvůj bratr je tady. Dole."
Gideonovi oči se rozšířili."Gabriel je tady?"
"Ano. Křičel něco o svém otci, ale přísahal, že nám neřekne víc, pokud tam nebudeš. Pojď se mnou."
Gideon zaváhal. Jeho oči se pohnuly od Henryho k Sophii, která se snažila být neviditelná.
"Já..."
"Pojď teď Gideone." Henry zřídkakdy mluvil ostře a když to udělal, výsledek byl zarážející. "Je celý od krve."
Gideon zbledl a sáhl po meči, který byl na sadě dvou kolíků u dveří. "Už jsem na cestě."
Gabriel Lightwood byl opřen o stranu dveří uvnitř Institutu, sako pryč, jeho košile a kolhoty byli nasáklé krví.
Přes otevřené dveře, mohla Tessa vidět kočár a vypracovaný erb na jeho boku před schody. Gabriel musel řídit sám.
"Gabrieli," řekla Charlotte konejšivě, jako by se snažila uklidnit divokého koně. "Gabireli, řekněte nám prosím, co se stalo."
Gabriel - vysoký a štíhlý, hnědé vlasy slepené krví měl odstraněné z tváře, divoké oči. Jeho ruce byly příliš krvavé. "Kde je můj bratr? Musím s ním mluvit."
"Jde dolů. Poslala jsem, pro něj Henryho. Cyril zařizuje přepravu. Gabrieli, jste zraněný? Potřebujete runu iratze (pozn. léčivá runa)?" Charlotte zněla až mateřsky. Jako by nikdy se nespolknul se svým otcem, Benediktem Lightwoodem, aby jí sebral Institut.
"To je hodně krve," řekla Tessa. "Ta není jenom vaše, že Gabrieli?"
Gabriel se na ní podíval. Bylo to poprvé, pomyslela si Tessa, bez pózování. V jeho očích byl jen strach, velký strach a zmatek. "Ne..je to jen jejich."
"Jejich? Kdo jsou oni?" Byl to Gideon, spěchal po schodech s mečem v pravé ruce. Za ním šel Henry a Jem a sním Will a Cecily. Jem se v šoku zastavil na schodech a Tessa si uvědomila, že jí viděl ve svatebních šatech. Jeho oči se rozšířily, ale ostatní už se tlačili dolů a strhli ho s sebou, jako proud list.
"Je otec zraněný?" Gideon pokračoval až se zastavil před svým bratrem. "Opravdu?" Zvedl ruku a vzal bratrovu tvář, jeho ruka cupping (pozn. podle překladače je to baňkování, ale zní to blbě, takže kdybyste někdo věděl, co to znamená v tomto případě, dejte vědět) Gabrielovu bradu a obrátil se k němu. I když byl Gabriel vyšší, v jeho obličeji byl vzhled mladšího sourozence jasný - úleva že jeho bratr byl tam a záblesk nelibosti v jeho kogentním tóně.
"Otec...," začal Gabriel. "Otec je červ."
Will se krátce zasmál. Byl v zařízení, jako by se právě vrátil z zkušebně, a jeho vlasy zvlněné vlhce na spáncích. Nedíval se na Tessu, ale zvykla si na to. Will se skoro nikdy na ni nepodíval, pokud nemusel.
"Je dobré vidět, že jste přišli na náš pohled na věc, Gabrieli, ale je to neobvyklý způsob oznámení. " Gideon výstřelil vyčítavý pohled, než se obrátil k bratrovi. "Co tím myslíš, Gabrieli? Co otec dělá? " Gabriel zavrtěl hlavou.
"Je to červ," řekl znovu, bezbarvě.
"Já vím. On přinesl hanbu na název Lightwood a lhal nám oboum. On zostudil a zničil naši matku. Ale nemusíš být jako on. " Gabriel se odtáhl od svého bratra ze sevření, zuby najednou vyceněné v rozhněvaný výraz, zamračil se. "Ty mě neposloucháš," řekl. "Je to červ. Červ. Zatracená věc. Vzhledem k tomu, že Mortmain nezasílá lék, byl na tom stále hůř. Změna. Ty rány na jeho rukou, ho začali pokrývat. Jeho ruce, jeho krk, jeho tvář ... "
Gabrielovi zelené oči hledaly Will. "Byly to neštovice, ne? Ty o tom víš všechno, ne? Nejsi nějaký expert? "
"No, nemusíš se chovat, jako by jsem to vymyslel," řekl Will. "Jen proto, že jsem věřil, že to existuje.
Existují záznamy se starými příběhy v knihovně. "
"Demoní neštovice," řekl Cecily, její tvář byla rozhozená zmatkem. "Wille, o čem to mluví? "
Will otevřel ústa. Tessa skryla úsměv. Byly to týdny od Cecilyného příchodu do Institutu, a přesto její přítomnost obtěžovala a rozrušovala Willa. Nezdálo se, že věděl, jak se chovat k mladší sestře, která
nebyla dítě, jak si vzpomínal, a jejichž přítomnost byla na tom byl nežádoucí. Ale Tessa ho viděla po Cecily koukat s očima, se stejnou ochrannou láskou v jeho pohledu, že někdy usilující o Jema. Jistě, existence démoní neštovice, a jak je získal, bylo to poslední, co by chtěl vysvětlit, Cecily.
"Nic, co potřebuješ o tom vědět," zamumlal.
Gabrielovi oči se obrátily na Cecily, a jeho rty se překvapeně zkřivily. Tessa ho viděla s Cecily ve vnitř, oba jejich rodiče museli být velmi krásní, pomyslela si Tessa, Cecily byla tak hezká jako Will, se stejnými lesklými černými vlasy a s šokujícíma tmavýma modrýma očima.
Cecily na něj směle hleděla, trochu zvědavě.
"Je otec mrtvý?" zeptal se Gideon se zvýšeným hlasem. "Zemřel na démoní neštovice?"
"Ne, nezabili ho. Změnili. Změnilo ho to. Před několika týdny se k nám přestěhoval Chriswick. Neřekl, proč. Před několika dny se zamkl v jeho pracovně a nehnul se od svých studií ani k jídlu. Když jsem ho šel do pracovny dnes ráno probudit, dveře byly vyhozené z pantů. Tam byla..cesta z nějaké slizké věci, vedoucí dolů a do zahrady."
Rozhlédl se potichu kolem. "On se proměnil v červa. To je to, co vám tady říkám."
"Nemyslím, že by to bylo možné," řekl Henry do ticha."To je o krok napřed před ním."
"Neměl jsem utíkat," řekl Gabriel a podíval se na svého bratra. "Měl jsem se postavil a bojoval. Možná, že by to mohlo být odůvodněno. Možná, že otec tam někde je. "
"A možná by tě to rozkouslo na polovinu," řekl Will. "Co jsi popsal, proměna v démona, je poslední etapa démoních neštovic."
"Wille," Charlotte rozhodila rukama. "Proč jsi mi to neřekl?"
"Víš, že knihy o démoních neštovicích jsou v knihovně," řekl Will ublíženým tónem. "Nechtěl jsem nikomu zabránit jejich v čtení."
"Ano, ale když se Benedikt chystal proměnit v obrovskýho hada, tak si myslím, že ses mohl alespoň o tom zmínil, "řekla Charlotte. "Jako věc obecného zájmu."
"Za prvé," řekl Will, "Nevěděl jsem, že se chystá proměnit v obřího červa .Na konci průběhu démoních neštovic je přeměna v démona. Mohl to být jakýkoliv druh.. Za druhé, to trvá týdny transformačního procesu, než k tomu dojde. Myslel bych si, že i certifikovaný idiot jako Gabriel tady, by měl vzít v úvahu oznámení někoho jiného. "
"Oznámení koho?" Zeptal se Jem, ne bezdůvodně. Jak rozhovor pokaŕačoval, přesunul se blíž k Tesse. Když stáli bok po boku, hřbety rukou se dotýkali navzájem. "Clavy, pošťáka, nás, kohokoliv, "řekl Will, vystřelil podrážděný pohled na
Gabrieal, který se začínám trochu vracet zpět a vypadal naštvaně.
"Já nejsem certifikovaný idiot."
"Nedostatek certifikace těžko dokazuje inteligenci," zamumlal Will.
"A jak jsem vám říkal, otec se zamkl ve své pracovně na poslední týden,"
"A nenapadlo tě dát žádné zvláštní oznámení o tom?" Řekl Will.
"Ty neznáš, našeho otce," řekl Gideon v jeho hlase byl tón, který někdy používal při rozhovoru o jeho rodině. Obrátil se zpět ke svému bratrovi a položil mu ruce na ramena, mluvil tiše, ve větší vzdálenosti ho nikdo z nich nemohl slyšet.
Jem, vedle Tessy, zahákl prst přes její nejmenší. Bylo to obvyklé gesto, na který si s Tessou zvykli v posledních měsících, což je dost, že se občas natáhl pro její ruku, aniž by přemýšlel, když stál vedle ní. "To jsou tvé svatební šaty?" Zeptal se polohlasem.
Tessa byla zachráněna odpovídání vzhledu Bridget a Gideon se náhle obrátil ke zbytku z nich a řekl: "Chiswicku. Musíme jít. Gabriel a já, nikdo jiný. "
"Půjdete sami?" Řekla Tessa překvapeně dost mluvit mimo pořadí. "Ale proč by jste se obraceli na ostatní, když.."
"Clave," řekl Will, jeho modré oči byli naplněné zájmem. "Nechtějí, aby Clava věděla o jejich otci."
"Mohl bys," řekl Gabriel rozhořčeně. "Kdyby to bylo vaše rodina?" Jeho rty byly zkroucené. "Nevadí. Není to tak, pokud znáš význam věrnosti."
"Gabrieli". Gideon hlas byl důtka. "Nemluv na Willa tímto způsobem." Gabriel se zatvářil překvapeně a Tessa se mu mohla sotva divit. Gideon věděl o jeho prokletí, víry, která způsobila jeho nepřátelství a jeho náhlé vystupování ke všem v Institutu, ale příběh byl soukromý, a nikdo mimo Institut o tom nevěděl.
"Půjdeme s vámi. Samozřejmě, že s vámi, "řekl Jem, uvolnil Tesse ruku a vykročil vpřed. "Gideon nám prokázal službu. Nezapomněli jsme, že Charlotte? "
"Samozřejmě že ne," řekla Charlotte.
"Jsem už pohodlně oblečený, rychle," řekl Will, jak Henry sundal kabát a vyměnil ho za bundu a pás na zbraně, Jem udělal totéž, a najednou byl v plný pohybu Charlotte mluvila tiše na Henryho, její ruka se vznášela těsně nad břicho. Tessa se odvrátila od soukromé chvíle a uviděla tmavou skloněnou hlavu. Jem byl na Willově straně a s jeho stélou vypracovával, sledovací runu na straně Willova krku. Cecily se podíval na svého bratra a zamračil se.
"I já jsem už pohodlně ve výstroji," oznámila.
Will prudce zvedl hlavu, a Jem vydal zvuk rozmrzelíého protestu. "Cecily, rozhodně ne."
"Nemáš právo mi říct ano nebo ne." Její oči zaplály. "Jdu".
Will trhl hlavou směrem k Henrymu, který omluvně pokrčil rameny. "Ona má na to právo. Trénovala téměř dva měsíce. "
"Je to holčička!"
"Vy jste dělali totéž v patnácti letech," řekl Jem tiše a Will se otočil zpátky k němu. Na okamžik se zdálo, že všichni zadržují dech, a to i Gabriel. Jem je pohled oplácel, neustále, a ne poprvé Tessa měla pocit nevyslovených slov procházejících mezi nimi.
Will si povzdechl a napůl zavřel oči. "Tessa bude chtít jít příště."
"Samozřejmě, já jdu," řekla Tessa. "To nemusím být Lovkyně stínů, ale i já jsem trénovala. Jem nepůjde beze mě. "
"Jsi ve svatebních šsatch." Protestoval Will.
"No, teď, když už jste je všichni viděli se už v nihc nemůžu vdávat. Smůla, víš."
Will zasténal něco velšsky-nesrozumitelně, ale bylo mu jasné, že byl poražen. Na druhé místnosti dal Jem Tesse malý, tsrachující úsměv. Dveře Institutu se rozletěli a do Institutu zazářilo podzimní slunce. Cyril stál na prahu, bez dechu.
"Druhý vůz je připravený," řekl. "Kdo, že jede?"

Pro: Konsil Josian Wayland
Od: Rady

Vážený pane,
jak jste si nepochybně vědomí,váš termín provozu konzulu se po deseti letech blíží ke konci. Nadešel čas, abyste jmenoval nástupce. Pokud jde o nás, pečlivě jsme zvážili jmenování Charlotty Branwell, rozené Failrchildové. Dělá dobrou práci, jako hlava Londýnského Institutu a věříme ji, když byla vámi jmenévána po smrti jejího otce.
Váš názor a úcta jsou pro nás nejvyšší hodnotou, uvítáme jakékoliv myšlenky, které budou k téhle věci.
S pozdravem a s největším ohledem,
Victor Whitelaw, Inkvizitor, jménem Rady
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Tina Tina | 4. října 2014 v 19:59 | Reagovat

keď sa povie "cup her/his face" myslí sa tým vziať niečijú tvár do dlaní :)sama mám s predkladaním kníh skúsenosti a ja osobne to kompletne vehodím z vety, ak je to napísané takto ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama